- Celostátní kolo MO-A 2017 -

V Liberci proběhlo 26. – 29. 3. celostátní kolo MO-A České republiky. Na 1., 3., 4., 6. a 7. místě skončili iKSkaři.
iKSkaři na celostátku a jejich pořadí
Všem iKSkařům gratulujeme ke skvělým výsledkům! Kompletní pořadí naleznete na stránkách MO.

Úspěchy z minulých let naleznete na této stránce.

- INFORMACE -

Vítej mezi námi! iKS je korespondenční seminář, na jehož provozu spolupracují organizátoři Matematického korespondenčního semináře KAM MFF UK (mks.mff.cuni.cz) a Korešpondenčného matematického seminára (www.kms.sk). Nahrazuje bývalou nejtěžší kategorii γ v KMS, je tedy určen zejména pro pokročilé řešitele. Budeme nicméně rádi za každé došlé řešení či jen jeho náznak. Jediná vyřešená úloha již může znamenat slušné umístění!

Letošní ročník začíná již v tomto školním roce a skončí před celostátním kolem Matematické olympiády následující rok. Během roku bude celkem šest sérií, které budou střídavě zadávat a opravovat organizátoři MKS (liché série) a KMS (sudé série) – doručovací adresa se tedy střídá; bude vždy uvedena u zadání série. Svá řešení můžeš psát česky, slovensky, ale i anglicky.

Každá série sestává ze čtyř úloh, které pokrývají čtyři základní typy problémů na matematických olympiádách: algebra (A), kombinatorika (C), geometrie (G) a teorie čísel (N). Za každou úlohu lze standardně získat 0 – 7 bodů, ve výjimečných případech (velmi originální řešení, zajímavé zobecnění úlohy...) může opravovatel udělit až 9 bodů. Příklady se snažíme řadit od nejlehčího po nejtěžší.

Ostatní pravidla iKS jsou prakticky totožná s pravidly ostatních korespondenčních seminářů, viz např. kms.sk/pravidla. Zdůrazníme zde jen nejpodstatnější věci: každou úlohu sepisuj na zvláštní papír A4, v záhlaví uveď své jméno a číslo úlohy. O tom, zda jsi své řešení poslal včas, rozhoduje razítko na obálce. Řešení můžeš odevzdávat i elektronicky, viz. submitovátko. V případě jakýchkoliv problémů nám napište na mailovou adresu info(at)iksko(dot)org

Konečně, proč vlastně iKS řešit? Především jde o velmi dobrou přípravu na Matematickou olympiádu i mezinárodní matematické soutěže. Nejlepší řešitelé dále získají hodnotné matematické knihy dle vlastního výběru, absolutní vítěz navíc tričko s prestižním nápisem „Vyhrál jsem iKS"! Kromě toho i v tomto ročníku chystáme před celostátním kolem MO exkluzivní iKS soustředění pro nejlepší řešitele, které je bezesporu nejvíce matematicky nabitou akcí svého druhu v Česku i Slovensku.

Novinky

Kalendář

1. 5.Termín odeslání 1. série